9.2.2017

Pedagogický sbor

Ing. Bc. Hana Rubáčková biochemie
ředitelka školy
Ing. Regína Čížková ekonomika, právo
zástupkyně ředitele školy
MVDr. Milada Polláková hygiena a technologie potravin, odborná praxe
vedoucí učitelka praktického vyučování
Mgr. Miroslav Andrle matematika, informatika, seminář z matematiky
metodik informačních a komunikačních technologií
Ing. Jana Čermáková chov a výživa hospodářských zvířat, obecná výživa, bezpečnost živočišných surovin, kynologie
učitelka
Mgr. Veronika Ditrychová chemie, biologie, seminář z chemie
učitelka
MVDr. Lubomír Ducháček anatomie a fyziologie, patologie
učitel
Ing. Jana Faltejsková ekonomika, právo, chov a výživa hospodářských zvířat, včelařství, odborná praxe
výchovná poradkyně
Mgr. Helena Felcmanová český jazyk a literatura, společenské vědy
učitelka
Mgr. Kateřina Filipová matematika, fyzika
učitelka
Mgr. Kateřina Hájková latina, anglický jazyk
učitelka
MVDr. Kateřina Javornická nemoci hospodářských zvířat, mikrobiologie a parazitologie
učitelka
MVDr. Vilma Kajerová vybrané laboratorní metody, nemoci hospodářských zvířat, patologie
učitelka
MVDr. Martin Kopic mikrobiologie a parazitologie, nemoci hospodářských zvířat, patologie
učitel
MVDr. Václav Kvasnička reprodukce zvířat, hygiena a technologie potravin, odborná praxe
učitel
Mgr. Martina Lochařová český jazyk a literatura, dějepis, latina
učitelka
Mgr. Adelína Macháčková matematika, chemie, laboratorní metody v praxi, seminář z chemie
učitelka
Ing. Pavlína Malá chov hospodářských zvířat, chov a výživa hospodářských zvířat, odborná praxe
učitelka
Ing. František Novák myslivost
učitel
Mgr. Miroslav Pavelka tělesná výchova
učitel
MVDr. Libuše Poldová chirurgie, chov a choroby zájmových zvířat, odborná praxe
učitelka
Mgr. Jitka Provázková anglický jazyk, seminář z angličtiny
koordinátorka sociálně patologických jevů
Mgr. Irena Rysková anglický jazyk, seminář z angličtiny
učitelka
RNDr. Petr Skřivan anatomie a fyziologie, biologie
učitel
Ing. Jitka Skřivánková informatika
učitelka
Mgr. Zlata Smrčková český jazyk a literatura, společenské vědy
učitelka
Mgr. Jana Součková anglický jazyk, seminář z angličtiny
učitelka
Mgr. Dagmar Škodová tělesná výchova
učitelka
Mgr. Bronislava Tocháčková chemie, biologie, biochemie
učitelka
Ing. Bedřich Tráva motorová vozidla
učitel