14.11.2016

Školní stáj

Školní stáj je významnou složkou praktického vyučování na naší škole. Na zvířatech v ní chovaných se studenti nižších ročníků cvičí v základních dovednostech týkajících se chovu a ošetřování zvířat, pro studenty vyšších ročníků se pak „obyvatelé“ stáje stávají pomyslnými pacienty.

Školní stáj nám napomáhá zajistit plnohodnotnou výuku v naší škole. Chod stáje a péče o zvířata je pod neustálou kontrolou tak, aby nedocházelo byť jen k náznakům stavů, které by bylo možno označit jako týrání zvířat.

Vzhledem k tomu, že ve smyslu zákona č. 246/1992 Sb., zákon na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, je i výuka pokusem na zvířeti, musela naše škola projít akreditačními řízeními, ve kterých nám byla, ve smyslu výše uvedeného zákona, akreditace Ústřední komisí pro ochranu zvířat bez připomínek udělena. I to jistě svědčí o vysoké kvalitě naší školy a jejích zaměstnanců.