26.10.2016

Uplatnění absolventů

 • asistent veterinárního lékaře,
 • asistent veterinárního lékaře – kliniky na malá zvířata, kočky a psy, koně, práce v terénu u hospodářských zvířat,
 • chov hospodářských zvířat a zájmových zvířat na vlastních farmách,
 • práce v potravinářství – zpracování masa a mléka,
 • domácí farmy na zpracování výrobků z mléka a masa – prodej ze dvora,
 • pracovník veterinárního ústavu,
 • ošetřovatel laboratorních zvířat ve vědeckém výzkumu,
 • pracovník zemědělské organizace,
 • zaměstnanec zoologické zahrady,
 • inseminační technik,
 • laborant v humánním zdravotnickém zařízení,
 • laborant v potravinářském provozu,
 • majitel a pracovník psího salonu,
 • záchranné stanice pro volně žijící zvířata,
 • útulky pro kočky a psy,
 •  v příbuzných oborech.

Tradiční je zájem absolventů o studium na vysokých školách, především na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně a na zemědělských a lesnických fakultách českých univerzit. K přípravě na přijímací řízení na vysoké školy přírodovědného zaměření jsou do učebního plánu zařazeny ve čtvrtém ročníku seminář z biologie a seminář z chemie.

Naše škola se může v posledních letech pochlubit vysokou úspěšností (cca 70%) našich absolventů při přijímacím řízení na výše uvedené vysoké školy.