16.10.2016

O škole

Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové – Kukleny, Pražská 68
Adresa: Pražská 68, 501 01 Hradec Králové – Kukleny
GPS: 50°12’32.158″N, 15°48’7.610″E
Telefon: 495 535 386
Fax: 495 535 400
Web: www.sosvet.cz, www.veterina.eu
E-mail: kontakt@sosvet.cz
Ředitelka školy: Ing. Bc. Hana Rubáčková
Zřizovatel: Královéhradecký kraj
Druh školy: střední odborná škola
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma studia: denní
Délka studia: čtyři roky
Ubytování: ano
Stravování: ano
Obor vzdělání: 43-41-M/01 Veterinářství, zaměření: Veterinární technik
  43-41-M/01 Veterinářství, zaměření: Veterinární technik – laborant

Vyučované předměty:

  • anglický nebo německý jazyk, latina, český jazyk a literatura, dějepis, společenské vědy
  • biologie a ekologie, chemie, biochemie, matematika, fyzika, informatika
  • anatomie a fyziologie zvířat, patologie, mikrobiologie, včelařství
  • chov a výživa zvířat, hygiena a technologie potravin, ekonomika, právo
  • nemoci zvířat, reprodukce zvířat, chirurgie, laboratorní technika
  • praxe (diferencovaná dle ročníků a zaměření)
  • motorová vozidla (získání řidičského průkazu na osobní automobil zdarma)
  • semináře kynologie a kosmetika zvířat, myslivost (získání myslivecké zkoušky), laboratorní metody v praxi – ve 4. ročníku studia
  • semináře z biologie a chemie (příprava ke studiu na VŠ)
  • semináře z cizího jazyka a matematiky (příprava na maturitní zkoušku)