Expo Science Amavet – národní kolo

Národní finále XXIV. ročníku Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE Amavet 2017 se uskutečnilo v Praze ve dnech 27. – 28. dubna 2017. V budově Akademie věd České republiky prezentovali studenti své výstavní postery. Hodnotitelská odborná porota posuzovala kvalitu práce, tvůrčí přínos i celkovou úroveň vystupování řešitele (řešitelů) včetně jazykových znalostí a schopností svoji práci prezentovat před odbornou i laickou veřejností.

Při pátečním slavnostním vyhlášení výsledků byly předány Diplomy za účast v národním finále. Za naši školu získala toto ocenění Sabina Černá s projektem „Mezidruhová a vnitrodruhová agrese šoupálka dlouhoprstého (Certhia familiaris)“ a Anna Valeshová s projektem „Apiterapie – léčení včelími produkty“.